Поиск по сайту

Перу: таємницi Мачу-Пiкчу

Автор:  Надія Березовська
Перу: таємницi Мачу-Пiкчу фото автора

Майже чотири століття знадобилось вченим, щоб серед гущi тропiчного лiсу, помiж височенних Андських гiр, вiднайти пам'ятку однiєї з найдавнiших цивiлiзацiй свiту. На висотi 2350 метрiв над рiвнем моря у мальовничiй долинi рiчки Урубамба знаходиться одна з найбiльших таємниць сучасностi - Мачу-Пiкчу.

Це - одне з семи нових чудес свiту, яке називають "втраченим мiстом iнкiв", довгий час залишалось у забуттi, про його iснування лише ходили легенди. Нiхто не знав, чи iснує воно насправдi, адже в iспанських хронiках немає жодного згадування про це кам'яне мiсто.

Iнки залишили пiсля себе кечуа i кiпу. Кечуа - це мова iнкiв, яка передається з поколiння в поколiння без письменностi. Кiпу походить вiд кечуанського слова "вузел", представляє собою пучок рiзнокольорових шнуркiв, на яких робили вузелки, прив'язані до мотузки. Форма вузлiв, їх кiлькiсть та колiр шнуркiв мiстила у собi безлiч iнформацiї. Та розгадати їхню таємничу iндiанську писемнiсть також не змогли.

В 1911 роцi американський дослiдник Хайрем Бiнгхем у пошуках золота й останньої столицi iмперiї iнкiв Вiлькабамба побачив кам'янi руїни, де жили пауки i змiї. Iсторiя вiдкриття твердить, що на вершинi гори жили двi iндiанськi ciм'ї, мiсiєю яких було охороняти "загублене мiсто" до тих пiр, поки його не знайдуть.

Хайрем пiд час своїх пошукiв зустрiв хлопчика з однiєї із тих сiмей, якому подарував монету. За це хлопчик показав йому священну дорогу iнкiв до таємничого мiста. Бiнгхему вкрите лiанами Мачу-Пiкчу видалося схожим на зачарований замок Сплячої красунi. Та протягом кiлькох мiсяцiв Бiнгхем розчистив вiд землi цiлий комплекс.

"Це було схоже на неймовiрний сон", - писав він пiзнiше у своїй книзi "Загублене мiсто iнкiв", описуючи свої вiдчуття вiд побаченого. Перед ним була iсторична цитадель культури iнкiв. Серед руїн було знайдено безлiч скелетiв, мумiй, виробiв з глини. Легендарних золотих скарбiв iнкiв вiн так i не знайшов. Але для науковців ця знахiдна стала цiннiшою за будь-якi скарби.

Вiдкриття Мачу-Пiкчу стало справжньою сенсацiєю у свiтi археологiї й викликало безлiч суперечок. Вченi так i не прийшли до єдиної думки щодо статусу цього мiста в iмперiї iнкiв. Точно не вiдомо, коли воно було збудоване, i зовсiм не зрозумiло, чому Мачу-Пiкчу було покинуто. Iснують рiзнi версiї, легенди, iсторiї про цю неймовiрно красиву археологiчну пам'ятку iсторiї.

Мачу-Пiкчу розташоване на висотi 2350 метрiв над рiвнем моря на гiрськiй вершинi Андського хребта, над долиною рiчки Урубамба в Перу. Тут вже вiдчувається недостача кисню, та iнкам, що звикли до високогiрних умов, це не приносило незручностей. Вважається, що Мачу-Пiкчу почали будувати при Iнка Пачакутi приблизно 1440 року. Археологи до сих пiр розходяться у думках щодо його призначення. Однi вважають, що це був лiтнiй курорт елiтних сімей. Інші кажуть, що Мачу-Пiкчу - це обсерваторiя, з якої iнки спостерiгали за зiрками для уточнення їхнього календаря. Третi наголошують, що це була зимова резиденцiя короля Пачакутi.

Та переважна бiльшiсть вважає, що Мачу-Пiкчу був релiгiйним центром, де жрицi, або як їх ще називали "сонячнi дiви", молились богам про здоров'я Верховного Iнки. "Сонячними дiвами" називали молодих жiнок, яких iнки приносили в жертву богу Сонця - Iнтi.

Ця думка пiдтверджується тим, що бiльшiсть будiвель є храмами, i численнi скелети, знайденi в Мачу-Пiкчу, - жiночої статі.

Давнi iнки боялися, що нестача сонця приведе до голоду. Вони збирались у днi зимового сонцестояння, щоб вiддати шану богу Сонця, i благали його повернутись. За це приносили жертву, як дар верхньому свiту.

Припускається, що постiйне населення мiста не перевищувало тисячу осiб, а зимою їх залишалось близько 300. Хайрем вважав, що це було мiсце для королiвських або знатних осiб. Лiтом сюди приїжджали тисячi поломникiв з усiх кiнцiв iмперiї iнкiв Тауантiсую, що означає "чотири сторони свiту". Їхнi пожертвування давали можливiсть жрицям жити безбiдно увесь рiк.

Археологи роздiляють Мачу-Пiкчу на три квартали: "храмовий", "королiвський" i "житловий". Вони побудованi на двох крутих схилах Анд - Мачу-Пiкчу, що в перекладi з кечуа означає "давня гора" i Уайна-Пiкчу - "молода гора". У першому кварталi знаходиться бiльшiсть вiдомих пам'ятникiв - Священна площа, камiнь Iнтiуатана, Храм Сонця, Храм трьох вiкон.

Центром Мачу-Пiкчу була Священна площа, яку археологи розчистили в першу чергу. Вiд площi довгi кам'янi сходи ведуть до величезного, добре обробленого камня Iнтiуатана (походить вiд iменi бога Сонця-Iнтi ), що означає "мiсце, де прив'язано Сонце". Вiн, за припущеннями, використовувався жерцями як сонячний годинник. По довжинi тiнi, яку кидав камiнь, визначали час посiву, збору врожаю й iнших сiльськогосподарських робiт.

Бiнгхем припускав, що тут iнки "прив'язували" сонце, щоб воно не ховалось вiд них пiд час зимового сонцестояння.

Трохи далі находиться шедевр архiтектури iнкiв - Храм Сонця, який побудовано на вершинi скелi. Бог Сонця i батько усiх iнкiв - Iнтi - був наймогутнiшим i найвпливовiшим з усiх богiв. Храм побудовано так, що у днi лiтнього сонцестояння свiтло падало прямо у вiкна. Пiд ним в скелi є печера, де, на думку Хайрема, спочивали мумiї правителiв iнкiв.

Та ученi вважають, що це було примiщення для ритуальних подiй. Далі розташовано "королiвський" квартал, де були будинки для королiвських i знатних гостей, а також будинок принцес. Вiдомо, що iнкських принцес чекала важка доля: вони вважались занадто хорошими для будь-якого обранця i були приреченi на самотнiсть та вiдчуження. Найімовiрнiше, саме тут жили цi принцеси перед обрядом посвячення у "сонячних дiв". В "житловому" кварталi проживали простi люди, жерцi та їх слуги.

Каменярi, якi будували Мачу-Пiкчу, були найкращими майстрами в свiтi - усi кам'янi стiни викладенi без цементу. А камнi настiльки умiло оброблені й пiдібрані один до одного, що мiж ними неможливо просунути i лезо ножа. Будівничі оволодiли навичками будiвництва величезних будiвель, не маючи нi залiзних знарядь працi, нi колеса, нi скота, який би тягнув важкі брили. Вченi досі не з»ясували, як iнки обробляли величезнi валуни i як транспортували їх високо угору.

Наймовiрнiше, найбiльшi каменi пiднiмали i встановлювали за допомогою канатiв. Якщо подивитись на крутi схили гiр, то можна побачити, що усi споруди повторюють форму гори. Це прояв поваги iнкiв до матерi Землi. Вони намагались не руйнувати її, будуючи i вирiвнюючи сiльськогосподарськi тераси у виглядi сходинок. А щоб дощi не змивали землю, краї терас укрiплювали камiнням.

Та якi б жертви не приносили iнки i як би не молилися Богу Сонця, їхня iмперiя не змогла протистояти iспанським завойовникам. Чому Мачу-Пiкчу покинули його мешканцi? Невiдомо і сьогодні.

Судячи з того, що Мачу-Пiкчу зберiглося майже в iдеальному станi, вченi прийшли до висновку, що iспанськi конкiстадори так i не знайшли цю унiкальну цитадель iнкiв. Бо те, що iнки будували багато столiть, iспанцi знищили i спалили за кiлька рокiв. За однiєю з версiй, жителi Мачу-Пiкчу покинули мiсто, оскільки не змогли виживати в сурових умовах пiсля припинення пожертвувань iнкських паломникiв. За iншою, пiсля краху iмперiї iнкiв, мiсто втратило своє значення.

Мачу-Пiкчу - одне з найкрасивiших чудес свiту, що знаходиться пiд захистом Свiтової спадщини ЮНЕСКО а також - це одне з найбiльш впiзнаваних i вiдвiдуючих археологiчних пам'яток на землi.

Шлях до Iмперiї Iнкiв досить непростий. Двi найбiльшi поради: найперше, приїхавши в Лiму, у будь-якiй аптецi купити таблетки «вiд перепаду висот», щоб пiдготувати органiзм до змiни температури. Друге - квитки на потяг з Куско до Мачу-Пiкчу необхiдно купувати заздалегiдь, бо зазвичай всі вони викуплені на 2-3 тижнi наперед.

Як дістатися з Києва до столицi Перу - Лiми? Треба лeтiти двома лiтаками з пересадкою в Амстердамi. Потiм з Лiми - мiсцевими авiалiнiями до столицi iнкiв - Куско (Cusco). Звiдси кожного дня ходить поїзд Хайрема Бiнгхема до мiстечка Агуас-Кальєнтес (Aguas Calientes). У перiод дощiв, через зсуви, половину цього маршруту iнколи закривають - залiзниця пролягає в метрi вiд рiчки Урубамба. Тодi з Куско машиною або мiкроавтобусом потрiбно доїхати до cелища Ольянтайтамбо (Ollantaytambo), де можна пересiсти на поїзд. Вiд кiнцевоi станцiї поїзда кожнi 15 хвилин ходить автобус, який пiднiме вас високо угору. Ну а нагородою за цей далекий нелегкий шлях буде одне з чудес свiту Мачу-Пiкчу.

Це священне мiсце посьогоднi зберiгає безлiч таємниць минулого. Магiю Мачу-Пiкчу пояснити важко. Чи це столiтнiй дух, який присутнiй тут у кожному каменi, у кожнiй будiвлi. Чи це неймовiрна краса гiр, вiд якої неможливо вiдвести очі. Чи вся справа у цiй загадковiй назвi "Мачу-Пiкчу". Та єдине можна сказати з упевненiстю - подорож туди буде незабутньою.


Реклама в Интернет

Реклама в Интернет

фотогалереи


Секс и город/ 17 фото
В Нью-Йорке открылась выставка обнаженных автопортретов...
Боливия: Дорога смерти. ФОТО
Дорога North Yungas Road среди местных известна как El Camino de la Muerte - Дорога смерти ...
Закарпаття: ведмеді на волі. ФОТО
Реабілітаційний центр бурих ведмедів стає дедалі популярнішим серед туристів. ...
Киев: эротик-шоу на Майдане. ФОТО
Девушки из FEMEN усторили в фонтане на Майдане Незалежности "Евро-мойку-2012" ...

рейтинги


Где подороже покататься на лыжах - ТОП-10
Опытный лыжник хорошо знает, что ски-пассы занимают немалую часть отдыха на зимнем ку...
Голый Киев: нудистские пляжи столицы
Для тех, кто хочет отдохнуть от всех атрибутов «цивилизованной» жизни, включая плавк...
Самые худшие достопримечательности. ТОП-8
Газета The Times проанализировала самые популярные туристические направления и выбрала ...
5 самых интересных мест Армении
Армения находится между Турцией, Ираном и Азербайджаном. А еще она расположена на сты...
Топ-5 самых странных краж из отелей
Кроме полотенец, халатов, пепельниц, мыла, шампуней и прочих мелочей, из гостиниц иног...

Последние


В Мигию: к древним порогам, бурным водам и рафтингу
В старинное село Мигия (или Мигея) прежде всего едут рафтингисты, альпинисты и… учены...
Календар Pirelli 2015: фетиш, ретро, латекс. ФОТО
Знаменитий календар на 2015 рік шанувальники запам'ятають як один з найбільш сміливих. ...
Симферополь: город «Белая мечеть»
Татары называют этот город «Белая мечеть», для нас он - Симферополь. Обычно этот город...
Октоберфест - 2013: у Мюнхені випили майже 7 мільйонів літрів пива. ФОТО
Під час 180-го пивного фестивалю було лише 7,5 тисяч звернень до лікаря і 2 тисячі виклик...
Найкрутіший позадорожник для британських фермерів. ФОТО
Land Rover Defender - відмінний джип, добре відомий своїми ходовими якостями. Але їхати в остан...

Свежие предложения


Дві європейські столиці, гарячі термальні купальні та
Грандиозное путешествие по Испании с Мандруй Дешевше -
Тур в Китай с Игорем Захаренко: Пекин - Лоян - Сиань - Шан
Стоимость программы: от 550 грн. Романтический ужин вклю
Каменец-Подольский приглашает встретить Новый год 2013 в
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:Активный отдых. Активные туры. Каталог туристических сайтов.

Активный отдых. Активные туры. Каталог туристических сайтов.